Javni govori profesora Prešića iz ugla studenta Zlatka Čavića


Matematika i računarstvo
17. Arhimedesov seminar, 12.1.2001.
Velika sala muzičke škole Mokranjac, Beograd
1. deo

Matematika i računarstvo
17. Arhimedesov seminar, 12.1.2001.
Velika sala muzičke škole Mokranjac, Beograd
2. deo

Matematika i računarstvo
17. Arhimedesov seminar, 12.1.2001.
Velika sala muzičke škole Mokranjac, Beograd
3. deo

Matematika i računarstvo
17. Arhimedesov seminar, 12.1.2001.
Velika sala muzičke škole Mokranjac, Beograd
4. deo

Matematika i računarstvo
17. Arhimedesov seminar, 12.1.2001.
Velika sala muzičke škole Mokranjac, Beograd
5. deo

Kako predavati matematiku
10. Kongres matematičara Jugoslavije, 21.1.2001.
Sava Centar, Sala A, Beograd
1. deo

Kako predavati matematiku
10. Kongres matematičara Jugoslavije, 21.1.2001.
Sava Centar, Sala A, Beograd
2. deo

Kako predavati matematiku
10. Kongres matematičara Jugoslavije, 21.1.2001.
Sava Centar, Sala A, Beograd
3. deo

Anton Bilimović: Euklidovi elementi, prevod
Matematički fakultet, sala 706, 4.3.2004, Beograd
1. deo

Anton Bilimović: Euklidovi elementi, prevod
Matematički fakultet, sala 706, 4.3.2004, Beograd
3. deo

O kvadratnom korenu
Arhimedesova 285. matematička tribina
Fizički fakultet, Mali amfiteatar, 6.5.2003, Beograd
1. deo

O kvadratnom korenu
Arhimedesova 285. matematička tribina
Fizički fakultet, Mali amfiteatar, 6.5.2003, Beograd
2. deo

20. Filozofsko-matematički susret, 26.11.2002.
Matematički institut, SANU, Beograd
2. deo

Metodološka ideja “senke”
21. Filozofsko-matematički susret, 24.12.2002.
Matematički institut, SANU, Beograd

O raznim kvadratnim korenima iz broja 2
23. Filozofsko-matematički susret, 25.3.2003.
Matematički institut, SANU, Beograd

24. Filozofsko-matematički susret, 6.5.2003.
Matematički institut, SANU, Beograd

Comments are closed.