Impressum

Digitalni legat profesora Slaviše Prešića

Priredio
Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Priloge prikupio i tekstove napisao
prof. dr Žarko Mijajlović

Dizajn i izrada prezentacije
Biljana Stojanović
Mirjana Maljković

Comments are closed.